Başkan

Prof. Dr. Hakan Yavuz Atar
Gazi Üniversitesi

Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Deha Doğan
Ankara Üniversitesi

Üyeler

Doç. Dr. Ayfer Sayın
Gazi Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Eren Halil Özberk
Trakya Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Görkem Ceyhan
Muş Alparslan Üniversitesi
Arş. Gör. Sebahat Gören
Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. Ömer Kamış
Ankara Üniversitesi