Prof. Dr. Hülya Kelecioğlu
Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Şener Büyüköztürk
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Dr. Öğrt. Üyesi Ömer Kutlu
Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Mediha Korkmaz
Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Tülin Otbiçer Acar
Dr. Öğrt. Üyesi Kübra Atalay Kabasakal
Hacettepe Üniversitesi
Dr. Öğrt. Üyesi Emrah Gül
Hakkari Üniversitesi