Kitap

Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme  Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜDEM) ile Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği (EPODDER) işbirliğinde, Yrd. Doç. Dr. Ömer KUTLU’nun editörlüğünde hazırlanan “Yaşantılar Evreninden Anılar Örneklemi Ölçmecilerden Geçerli ve Güvenilir Anılar” isimli kitabın tanıtımı ve dağıtımı  11 Nisan 2016, saat 15.00’da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. yıl salonunda gerçekleştirilmiştir.

 

Ani_kitabi