III. Olağan Genel Kurul Çağrısı

Değerli EPODDER üyeleri,

Derneğimizin III. Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2017 tarihinde saat 13.30’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hasan Ali Yücel Salonu Cebeci- Ankara adresinde; çoğunluk sağlanamaması durumunda 29 Nisan 2017 tarihinde aynı yer  ve saatte   gerçekleştirilecektir. Tüm üyelerimizin katılımını bekliyoruz.

Gündem:

1) Açılış ve yoklama

2) Divan başkanlığı seçimi

3) Saygı duruşu ve istiklal marşı

4) Faaliyet raporunun okunması ve ibrası

5) Dernek organlarının seçimi

6) Dilek, temenniler ve Kapanış