EPOD Dergisinin Yeni Sayısı Yayımlandı!

“Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi’nin”  yeni
sayısı yayımlanmıştır. Yeni sayımıza
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/epod/issue/view/5000018357
adresinden ulaşabilirsiniz.