Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği [EPODDER]

28 Mart 2013 tarihinde kurulan Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği (EPODDER), ilk Genel Kurul Toplantısını 8 Aralık 2013  ve II. Genel Kurul Toplantısını 25 Nisan 2015 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Hasan Ali Yücel  Salonu’nda gerçekleştirmiştir.


Derneğimizin kuruluş amaçlarına ilişkin faaliyet alanlarından bir kısmı şunlardır: 

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme alanını tanıtmaya, geliştirmeye,   toplum yararına kullanılmasını sağlamaya ve bu konuda toplumsal duyarlılık oluşturmaya ve/veya geliştirmeye yönelik bilimsel çalışmalar yapmak.

 

Ölçme ve değerlendirme alanı ile ölçme ve değerlendirme ve psikometri mesleğini yaygınlaştırmak.

Üyelerine ölçme ve değerlendirme alanındaki yeni gelişmeleri tanıtmak için konferanslar ve açık oturumlar düzenlemek. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi’ni çıkartmak; çeşitli konularda kitap ve benzeri yayınlar yapmak; mesleki ve bilimsel kongre, panel, seminer ve konferanslar düzenlemek. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongreleri derneğimizin bir etkinliğidir

 

Ölçme ve değerlendirme ile psikometrinin meslek olarak gelişmesi için, her türlü mevzuat ve öğretim programlarının yürütülmesi ve uygulanmasında mesleki, özel ve resmi kuruluşlarla ilişki kurmak.

 

Üyelerini ölçme ve değerlendirmenin çeşitli alanlarında araştırmalara özendirmek, olanakları ölçüsünde desteklemek, bu çalışma ve araştırmaların yürütülmesinde yardımcı olmak.

 

Ölçme ve değerlendirme alanında çalışanların eğitilmesi ve bu alanda çalışanların deneyimlerini birbirleriyle paylaşması için çalışmalar düzenlemek.

 

Okullarda görev yapan ölçme ve değerlendirme uzmanlarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak.